Search the web with Google

Android install

Android installation weblog


Enter your email address:


Jeroen´s weblog

Ubuntu install

Ubuntu installation weblog


Friday, July 3, 2009

Install Firefox 3.5 in Jaunty or Linux Mint 7

Installing outside of a package manager

Complete instructions for installing Firefox outside of package management may be available at your distribution's support website.


Before you install Firefox, make sure that your computer has the required libraries installed. Missing libraries will cause Firefox to be inoperable.


The following instructions will install Firefox into your home directory, and only the current user will be able to run it.

 1. Download Firefox from the Firefox download page to your home directory.
 2. Open a Terminal and extract the contents of the downloaded file.
  cd ~
  tar xjf firefox-*.tar.bz2
 3. Close Firefox if it's open.
 4. To start Firefox, run the firefox script in the firefox folder.
  ~/firefox/firefox

Firefox should now start. You can then create an icon on your desktop to run this command.In dutch:


De volgende instructies zullen Firefox in uw thuismap installeren, en alleen de huidige gebruiker zal het kunnen uitvoeren.
 1. Download Firefox van de Firefox-downloadpagina naar uw thuismap.
 2. Open een Terminal en pak de inhoud van het gedownloade bestand uit.
  cd ~
  tar xjf firefox-*.tar.bz2
 3. Sluit Firefox af als het is geopend.
 4. Voer het script firefox in de map firefox uit om Firefox te starten.
  ~/firefox/firefox

Firefox zou nu moeten starten. Daarna kunt u een pictogram op uw bureaublad aanmaken om dit commando uit te voeren.

bericht “firefox niet geïnstalleerd” of verkeerde versie van Firefox start op

U moet Firefox starten met het commando

~/firefox/firefox
Als u Firefox probeert te starten met het commando
firefox
zal dit de versie starten die door de pakketbeheerder is geïnstalleerd, of u vertellen dat het programma niet is geïnstalleerd.

No comments:

Post a Comment