Search the web with Google

Android install

Android installation weblog


Enter your email address:


Jeroen´s weblog

Ubuntu install

Ubuntu installation weblog


Monday, March 8, 2010

page numbers in Open office

This one is in Dutch:
Voor een ongenummerde eerste pagina (titel)
Romeinde introductiepagina's
Arabische genummerde pagina's voor de rest van het document.

Gebruik drie pagina-opmaakprofielen,
bijvoorbeeld "Eerste Pagina", "Index" en "Standaard". Begin met een leeg document, druk op F11 om het dialoogvenster Stijlen en opmaak te openen. Klik op het pictogram Pagina-opmaakprofielen en kies het opmaakprofiel Eerste Pagina. Dit opmaakprofiel wordt dan meteen toegepast.

Kies vervolgens menu Invoegen - Handmatig Einde, selecteer
"pagina-einde", kies als opmaakprofiel "Index", vink aan "paginanummer wijzigen". Je krijgt dan een nieuwe pagina met opmaakprofiel Index en de paginanummering ervan begint weer op 1, in plaats van met 2. Als je meer pagina's nodig hebt met datzelfde opmaakprofiel Index (je zet in die sectie bijvoorbeeld een voorwoord, de inhoudsopgave, een afbeeldingenregister e.d.) kun je pagina's toevoegen met Invoegen - Handmatig Einde, "pagina-einde", opmaakprofiel "Geen", of simpelweg Ctrl+Enter typen.

Voor de start van het hoofdgedeelte voeg je weer een Handmatig Einde in, maar nu met opmaakprofiel "Standaard", en hier vink je ook weer aan "paginanummer wijzigen". Doordat je verschillende pagina-opmaakprofielen hebt kun je verschillende kop-en voetteksten toepassen (bijvoorbeeld op de eerste pagina helemaal geen, in de sectie Index een met Romeinse paginanummers, en in de sectie Standaard met gewone paginanummers) en de paginanummering weer op 1 laten beginnen.

Hoe krijg je Romeinse paginanummers: dubbelklik vlak voor het
paginanummer, je krijgt dan een dialoogvenster waarin je de stijl van het nummer kunt kiezen.


Lees meer op : FORUM en FORUM2
Een handige extentie staat op deze site

No comments:

Post a Comment